PBNC coi trọng yếu tố con người, chú trọng việc xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, không phân biệt sếp – nhân viên, tạo động lực làm việc để có thể phát huy tối đa khả năng, sự sáng tạo của mỗi người.
PBNC sẵn sàng đem tri thức của mình chia sẻ với cộng đồng mang lại kiến thức thiết thực cho sinh viên, tham gia mạnh mẽ vào công tác xã hội, tiếp sức mùa thi…
Với những doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, PBNC luôn có những hỗ trợ tư vấn miễn phí, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây cũng chính là trách nhiệm xã hội mà PBNC luôn khát khao chia sẻ.

PBNC Group in Numbers
While we take pride in the high quality of our service, we are also a result-driven company that constantly strives to reach milestones in our business. The numbers below represent PBNC Group’s latest milestones.

5 +

experience in job candidates provider

50 +

partners in Viet Nam

10.000 +

employees in Viet Nam

20.000 +

employees in database

Service

Outstanding services
Provider and manage labor

“Aliquam quis pulvinar purus. Etiam cursus ipsum quis enim faucibus enim faucibus, quis posuere orci ornare. Duis mattis sagittis fringilla.” …read more

Head hunting

“Aliquam quis pulvinar purus. Etiam cursus ipsum quis enim faucibus enim faucibus, quis posuere orci ornare. Duis mattis sagittis fringilla.” …read more

Other services

“Aliquam quis pulvinar purus. Etiam cursus ipsum quis enim faucibus enim faucibus, quis posuere orci ornare. Duis mattis sagittis fringilla.” …read more

Liên hệ