CÔNG TY TNHH TMDV PBNC

Cung Ứng Lao Động Chuyên Nghiệp

- Đăng ký

Dịch vụ khác

 

1. DỊCH VỤ ĐÀO TẠO:

Nâng cao chất lượng nhân sự hay cung cấp đầy đủ kiến thức định hướng cho nhân sự mới đều đòi hỏi hoạt động đào tạo chuyên nghiệp. Vì thế, PBNC đã đưa tới khách hàng dịch vụ đào tạo giúp khách hàng xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, chất lượng cao.

2. DỊCH VỤ QUẢN LÝ LƯƠNG:

Lợi ích của việc sử dụng của chúng tôi

– Nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tiết kiệm chi phí;

– Giảm khối lượng công việc cho Phòng nhân sự;

– Bảo mật thông tin và tuân thủ Luật lao động;

– Được cung cấp tư vấn giải pháp pháp lý chuyên biệt về các vấn đề tiền lương;

– Lưu trữ và đảm bảo toàn bộ tất cả thông tin về người lao động, tiền lương cũng như các báo cáo hồ sơ có liên quan;

– Cập nhật, tư vấn cung cấp các thông tin liên quan đến Luật lao động, tiền lương tại Việt Nam.

3. DỊCH VỤ KHÁC THEO YÊU CẦU:

 

Hãy liên hệ với chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào:

–   TP.HCM: 082 9426 039 / hr@pbnc.vn

–    Hà Nội:  091 9246 039 / tuanpham@pbnc.vn