CÔNG TY TNHH TMDV PBNC

Cung Ứng Lao Động Chuyên Nghiệp

- Đăng ký

Điện/Điện tử

TT   Tiêu đề Trình độ Mức Lương Ngành nghề
1 [HCM] TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (NAM) – KCX LINH TRUNG 1 THCS 6.000.000 đồng/tháng - 7.500.000 đồng/tháng Điện/Điện tử,
2 [HCM] TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT THỜI VỤ (NỮ) – KCN CAO QUẬN 09 THCS 6.000.000 đồng/tháng - 8.000.000 đồng/tháng Điện/Điện tử,
3 [HCM] TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (NỮ) – KCX LINH TRUNG 1 THCS 5.000.000 đồng/tháng - 6.000.000 đồng/tháng Điện/Điện tử,
4 [HCM] TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (NỮ) – KCN CAO QUẬN 09 12/12 7.000.000 đồng/tháng - 9.000.000 đồng/tháng Điện/Điện tử,
5 [HCM] TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (NAM/NỮ) – KCN CAO QUẬN 09 THCS 6.000.000 đồng/tháng - 8.000.000 đồng/tháng Điện/Điện tử,