PBNC coi trọng yếu tố con người, chú trọng việc xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, không phân biệt sếp – nhân viên, tạo động lực làm việc để có thể phát huy tối đa khả năng, sự sáng tạo của mỗi người.
PBNC sẵn sàng đem tri thức của mình chia sẻ với cộng đồng mang lại kiến thức thiết thực cho sinh viên, tham gia mạnh mẽ vào công tác xã hội, tiếp sức mùa thi…
Với những doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, PBNC luôn có những hỗ trợ tư vấn miễn phí, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây cũng chính là trách nhiệm xã hội mà PBNC luôn khát khao chia sẻ.

Về PBNC
Tại Việt Nam, PBNC đã và đang là lựa chon của các doanh nghiệp hàng đầu với các ưu thế:

05 +

kinh nghiệm cho thuê lao động

50 +

Đối Tác khắp cả nước

10.000 +

Nhân viên khắp cả nước

20.000 +

Dữ liệu ứng viên

Dịch vụ

Dịch vụ tiêu biểu
CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

“Các giải pháp nhân sự linh hoạt, giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp,   đáp ứng nhu cầu bổ sung nhân sự trong ngắn hạn hoặc dài hạn …” …xem thêm

TUYỂN NHÂN SỰ THEO YÊU CẦU

“Tìm kiếm, sàng lọc, kiểm tra, đánh giá, lựa chọn được những ứng viên tài năng và tiềm năng nhất không những chỉ đáp ứng được yêu cầu công việc và …” …xem thêm

DỊCH VỤ KHÁC

“Các giải pháp nhân sự từ quản lý lương, huấn luyện, đào tạo và phát triển tổ chức đến các giải pháp “may đo” mang đến hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.” …xem thêm

Liên hệ