Contact
Contact

Contact

DONG NAI

Headquater: B309/2,  Tan Hiep Ward, Bien Hoa City, Dongnai Province

Representative Office: No 12, Street 25B, Hiep Phuoc, Nhon Trach District, Dongnai Province

Tel: (84) 0899.246.039
Email: services@pbnc.vn

HO CHI MINH

No 900 Hanoi Highway , Hiep Phu Ward , District 09 , HCMC
Tel: (84 ) 0829.246.039
Email: hr@pbnc.vn

VUNG TAU

Area 01, Hai Son, Phuoc Hoa Commune, Phu My Town, Ba Ria Vung Tau Province
Tel: (84 ) 0829.246.039
Email: vantran@pbnc.vn

HA NOI

Lam Lang Area, Van Duong Ward, Bac Ninh City
Tel: (84) 0919.246.039
Email: tuanpham@pbnc.vn

Hoặc điền thông tin vào form dưới đây