Careers

Danh sách các công việc mới nhất

PBNC VN
Lương: 9.000.000 - 11.000.000
Khu vực: BẮC GIANG
Ngày đăng: 01/07/2024
PBNC VN
Lương: 7.000.000 - 9.000.000
Khu vực: BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 21/06/2024
PBNC VN
Lương: 7.000.000 - 9.000.000
Khu vực: ĐỒNG NAI
Ngày đăng: 21/06/2024
PBNC VN
Lương: 9.000.000 - 11.000.000
Khu vực: THỦ ĐỨC
Ngày đăng: 21/06/2024
PBNC VN
Lương: 9.000.000 - 11.000.000
Khu vực: THỦ ĐỨC
Ngày đăng: 01/12/2023
PBNC VN
Lương: 8.000.000 - 10.000.000
Khu vực: BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 01/12/2023
PBNC VN
Lương: 7.000.000 - 9.000.000
Khu vực: ĐỒNG NAI
Ngày đăng: 08/12/2023
PBNC VN
Lương: 8.000.000 - 10.000.000
Khu vực: BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 08/12/2023
PBNC VN
Lương: 8.000.000 - 10.000.000
Khu vực: TP.HCM
Ngày đăng: 08/12/2023
PBNC VN
Lương: 7.000.000 - 8.000.000
Khu vực: TP.HCM
Ngày đăng: 08/12/2023
CÔNG TY PBNC VN
Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Khu vực: Bình Dương
Ngày đăng: 13/01/2021
CÔNG TY PBNC VN
Lương: 7.000.000 - 8.500.000
Khu vực: TP. Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 02/01/2021
Công Ty Yazaki Eds Việt Nam Ltd
Lương: 7.000.000 - 8.500.000
Khu vực: Bình Dương
Ngày đăng: 30/12/2020
CÔNG TY PBNC VN
Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Khu vực: Bình Dương
Ngày đăng: 11/09/2020
CÔNG TY PBNC VN
Lương: 7.500.000 - 9.000.000
Khu vực: Bình Dương
Ngày đăng: 03/09/2020
CÔNG TY PBNC VN
Lương: 8.000.000 - 12.000.000
Khu vực: Bình Dương
Ngày đăng: 01/09/2020
CÔNG TY PBNC VN
Lương: 8.000.000
Khu vực: Bà Rịa Vũng Tâu
Ngày đăng: 02/09/2020
CÔNG TY PBNC VN
Lương: 7.000.000 - 8.000.000
Khu vực: Đồng Nai
Ngày đăng: 10/09/2020
CÔNG TY PBNC VN
Lương: 7.000.000 - 9.000.000
Khu vực: TP. Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 01/09/2020
CÔNG TY PBNC VN
Lương: 9.000.000 - 11.000.000
Khu vực: TP. Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 01/09/2020